Közlemény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.02.12.

Maroslele Községi Önkormányzat

 

 

Sajtóközlemény             

"Gyermekeink a jövő" - humán szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád megyében

 

 

Maroslele Községi Önkormányzat konzorciumi partnereivel támogatást nyert "Gyermekeink a jövő" - humán szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád megyében címmel. Az EFOP-3.9.2-16-2017-00028 számú, 484.030.567 Ft támogatási összegű projekt legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.

 

 

A konzorciumot magában foglaló 9 településen – Maroslele, Apátfalva, Magyarcsanád, Kiszombor, Mindszent, Földeák, Óföldeák, Székkutas, Mártély – a következő 30 hónap során számtalan közösségi program, gyermekprogram kerül megvalósításra, a humán közszolgáltatásban dolgozók képzéseken vehetnek részt.

A településeken 30 hónapon keresztül gyermekpszichológus, pszichológus, fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógytestnevelő és gyógytornász segítségét lehet díjmentesen igénybe venni.

A gyermekek személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai érvényesülését számos program segíti: táborok, kirándulások, Föld napi rendezvények, színházi előadások, interaktív kiállítások, múzeumi látogatások, pályaválasztási napok, nyelvi képzések, sportprogramok kerülnek megrendezésre.

A szülőket szülőklubok, baba-mama klubok, szülő-gyermek családi napok várják.

Az egészséges életmód népszerűsítésére egészségnapok, egészséghetek kerülnek megrendezésre, melyek során szűrővizsgálatokkal várják a családokat.

A humán közszolgáltatásban megjelenő szakemberhiány enyhítésére képzések kerülnek lebonyolításra.

 

 

 

Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda-Bölcsőde

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

pályázatot hirdet

óvodapedagógus (2 fő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6931 Apátfalva, Maros utca 43.

                                       Csongrád megye, 6931 Apátfalva, Dózsa György utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása, gyerekek óvodai nevelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus végzettség,

•         magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,

•         büntetlen előélet,

•         cselekvőképesség,

•         önálló precíz munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

•         szakmai önéletrajz,

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,

•         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igénylését igazoló dokumentum).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szénási Hanna jegyző nyújt, a 62/520-040 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (6931 Apátfalva, Maros utca 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 60/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus (2 fő).

vagy

•     Személyesen: Dr. Szénási Hanna jegyző, Csongrád megye, 6931 Apátfalva, Templom utca 69.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Apátfalva Község Önkormányzat honlapja (www.apatfalva.hu) - 2018. április 24.

•         Apátfalvi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2018. április 24.

•         Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda-Bölcsőde hirdetőtáblája - 2018. április 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A próbaidő tartama 3 hónap. 1 fő óvodapedagógus munkavégzés helye: Maros u. 43., 1 fő óvodapedagógus munkavégzés helye: Dózsa György u. 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 24.

Teljes dokumentum letöltése: ITT!