Projekt címe: Apátfalva 035 hrsz-ú és Magyarcsanád 0231/6 hrsz-ú ingatlanokat érintő út felújítása

Projekt rövid összefoglalója: 1706 fm út megerősítése, burkolatának felújítása.

A fejlesztés részletes szakmai tartalmának bemutatása: Az útburkolat megerősítését a meglévő szerkezeti elemek, rétegek felhasználásával végezték el az úgynevezett Hideg Remix eljárással. Ezzel az eljárással minden meglévő útburkolati réteg felhasználásra került. A rétegekből útalap készült cement és NZ 5/12 zúzottkő hozzáadásával, amely bedarálásra került a teljes útréteg vastagságban. A bedarálást követően az útalap tömörítésre került, majd ráépült a 2 réteg hengerelt aszfalt, és kialakításra került a földpadka. Az út 1 x 2 sávos, 5,0 m széles burkolt mezőgazdasági kiszolgáló út. Az útkorona szélessége 5,2 m. Az út forgalmi osztálya B forgalmi terhelés. A engelyterhelés 11,5 t, ami 115 kN. A sebesség 50 km/h a kialakult ívviszonyok miatt (R min. 200 m). Az útpálya megerősítés hossza 1706 fm. Az útpálya megerősítése során az útkoronaszint 3-5 cm értékben nőt.

 

 

 

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3- 15-CS1- 2016-00016

Kedvezményezett neve: APÁTFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projek címe: Apátfalva Község piacterének kialakítása

A szerződött támogatás összege: 25 018 440 .- HUF

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása: A pályázat célja a gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási színt növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása, a település népességmegtartó erejének növelése, valamint a vállalkozásbarát településhez szükséges helyi infrastrukturális feltételek megteremtése. A tervezett piac az Apátfalva, Kossuth Lajos utca 63 szám alatti ingatlanon valósul meg. A kialakítandó piac lehetővé teszi a projekt fő céljának a megvalósítását, a helyi termelők számára egy értékesítési pont kialakításához szükséges infrastruktúra biztosítását. A piactéren 6 db asztal kerül kihelyezésre, melyek rögzítettek lesznek. Megépítésre kerül egy ajándéküzlethelység, melyben helyi kézműves termékeket lehet majd vásárolni. Az épületben kialakításra kerül a közösségi WC és mosdó helyiség is. Az épület teljeskörűen akadálymentes lesz. A piac üzemeltetése során a helyi termelők és a helyi termékek kerülnek előtérbe ezzel is elősegítve a település gazdaságának élénkítését és a lakosság helyben tartását. A projekt megvalósításával 30 helyi vállalkozó bevonását vállalja az önkormányzat, melyek közvetve részesülhetnek a támogatásból. A fejlesztések által javul a helyi vállalkozások működési környezete, amely középtávon munkahelymegőrzést, illetve munkahelyek teremtését eredményezheti, és hozzájárul a város-vidék együttműködés erősítéséhez. Egyre fontosabb az élelmiszerek eredete, így a termelőkkel kialakított személyes kapcsolat. A helyi és termelői piacoknak gazdasági hatásuk mellett társadalomformáló, ökológiai és etikai jelentősége is van.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.08.31.

 

 

 

Pályázati azonosító Pályázat címe
TOP-2.1.3- 15-CS1- 2016-00016 Belterületi csapadék- és belvízelvezetés Apátfalva településen
Pályázathoz kapcsolódó dokumentumok Dokumentumok letöltéséhez kattintson ide!
Projekt információk:

Kedvezményezett neve: Apátfalva Község Önkormányzata
Projekt címe: Belterületi csapadék- és belvízelvezetés Apátfalva településen
Szerződött támogatás összege: 55.998.005,-Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

A tervezett fejlesztés keretében a Kereszt utcában (köz), a Kereszt utca és Móricz Zsigmond utcák között, 145 fm szakaszon
és a Nagyköz utcában, a Kossuth Lajos és Templom utcák között, 321 fm szakaszon kétoldali vízelvezetők: előre gyártott betonfolyóka,
beton burkoló elem kerülnek kiépítésre. A Kossuth Lajos utcában a Hunyadi utca és Kölcsey utca között, a páratlan oldalon a
jelenleg is működő nyílt, földmedrű csapadékvíz elvezető csatorna kerül előre gyártott betonburkoló elemekkel kiburkolásra 722 fm
hosszan, valamint a Hunyadi utca felőli végén egy 93 fm-es szakaszon zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése indokolt, továbbá
mindhárom utcában a kapubejárók alatt beton átereszek kialakítása valósul meg.

A fejlesztéssel érintett területek kiválasztásakor fő szempont volt a csapadékvíz elvezetés hiánya, a további káresemények
megelőzése, mivel a nagyobb esőzések után, a lakóházak aláázását jelezték a területen élők, a keletkezett nagy mennyiségű
csapadék nem tudott elszivárogni, így a házak, bejárók előterében maradt, veszélyeztetve az ingatlanokat. A Kossuth Lajos utcában
a meglévő nyílt, földmedrű csatornában problémát okoz a növényzet által történt benövés, az iszappal telített áteresz.

A zárt csatorna 300-as KG-PVC csővel kerül kiépítésre, 20-30 méterenként víznyelős tisztítónyílások kiépítésével a felszíni vízelvezetés
biztosításához.

A zárt csatorna kialakítását a zöldség- és gyümölcspiac közelsége indokolja, mivel mind a személyekre (különösen a gyermekek),
mind a járművekre erősen balesetveszélyes a mély és széles csapadékvíz elvezető csatorna. Emellett a gázvezeték közelsége szintén
nem teszi lehetővé a nyíltárok megfelelő kialakítását, a szabvány szerinti védőtávolság nem tartható be. A kivitelezés során a gázgerinc
megsérülésének veszélye igen nagy, ezért a zárt csapadékvíz csatorna kialakítása műszakilag indokolt ezen a szakaszon.
Továbbá a nyíltárok kialakítása környezetvédelmi kockázatot is jelent, mivel a közeli zöldség- és gyümölcspiac kommunális hulladéka
könnyen a mély csapadékvíz csatornába kerülhet.

A Nagyköz utcában két helyen tervezett önkormányzati közút átvágás. A Kossuth utcai csatorna kiépítésénél a Nagyköz utcai, Kisköz
utcai keresztezésnél, valamint a Kölcsey utcai befogadó csatornába történő bevezetésnél válhat szükségessé önkormányzati közútátvágás.

A fejlesztés számszerűsíthető eredményei: a beruházás során a tervezett csatornák hossza összesen 1 281 fm. Az utcákban érintett
ingatlanok száma összesen: 113 db. A lakosság száma ingatlanonként átlagosan 3 fővel számolva 339 fő.

A beruházás kezdetétől szükséges a lakosság aktív szemléletformálása és bevonása a fejlesztésbe. Az éghajlatváltozás egyre
fokozódó hatásainak és következményeinek mérséklése érdekében elengedhetetlen a lakosság figyelmének felhívása a helyi,
közvetlen lakókörnyezetet érintő cselekvési beavatkozási lehetőségekre. A szemléletformálási tevékenység során nagy hangsúlyt
kap a víztakarékos kertgazdálkodás, a megfelelő talajművelési módok alkalmazása, az utcakép gondozása, rendben tartása, melybe
beleértendő a kialakításra kerülő, valamint a meglévő csatornák megfelelő állapotának megőrzése. A fórumokon, kiadványokban
megnevezésre kerülnek azon tevékenységek, melyek károsan hatnak a csatornák állapotára, nem megengedettek.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.08.31.

TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00020 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Apátfalván
Projekt információk:

Kedvezményezett neve: Apátfalva Község Önkormányzata
Projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Apátfalván
Szerződött támogatás összege: 175.999.190,-Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása: 

Projektünk során, Apátfalva településen az Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda – Bölcsőde Maros utcai, Rákóczi Ferenc utcai és
Dózsa György utcai Telephelyeinek , a Polgármesteri Hivatal épületének, valamint a sportpálya öltöző épületének energetikai
korszerűsítésére kerül sor.

Az épületeken homlokzati hőszigetelés, födém hőszigetelés, kizárólag az öltöző épületén tetőhéjazat csere, a hivatal és az
öltöző épületeken emellett külső nyílászáró csere történik. Ehhez kapcsolódik mindegyik épületben a meglévő fűtés
korszerűsítése és a fogyasztási adatok alapján egy napelemes rendszer telepítése is. A felújítások során az épületek
akadálymentesítése is megtörténik.

A Polgármesteri Hivatal épületegyüttese esetén a homlokzati falakra 16 cm EPS, a födémre 20cm ásványgyapot, a pincefödémre
16 cm EPS hőszigetelés kerül.

A Dózsa György utcai Telephely és Maros utcai Telephely épülete esetén a homlokzati falakra 16 cm EPs, a födémre 20 cm
ásványgyapot hőszigetelés kerül, a Rákóczi utcai Telephely épülete esetén a homlokzati vályogfalakra 10cm EPS, a téglafalra
16 cm EPS, a födémre 20 cm ásványgyapot hőszigetelés kerül.

A sportpálya öltöző épülete esetén a homlokzati falakra 16 cm EPS, a búvótér födémre 25 cm ásványgyapot, a tetőre 15cm
ásványgyapot alsó elhelyezésű hőszigetelés kerül.

A Polgármesteri Hivatal épülete esetében a fűtési rendszer központi kondenzációs gázkazánnal és pellet kazánnal kerül kialakításra.
Ugyanez a kazán biztosítja a melegvíz készítést.

Hőszivattyú rendszer telepítésére kerül sor a Polgármesteri Hivatal épületében.

Az óvodák és a sportpálya öltöző esetében kondenzációs kazánok lesznek telepítve, ugyanez a kazán biztosítja majd a melegvíz
készítést is. Minden épületben új, termoszteleppel ellátott radiátorok lesznek elhelyezve.

A telepítésre kerülő napelemes rendszerek kisméretű, hálózatra tápláló rendszerek.

A projekt eredményeként az épületek energetikai minősítési osztálya jelentősen javul, CC korszerű illetve DD korszerűt megközelítő
minősítésűvé válnak. Az épületeknél a megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség nő, a primer energiafelhasználás
és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása csökken.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.10.31.

 

Apátfalva Község Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00925

 

 

A kedvezményezett neve: Apátfalva Község Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 6 985 936 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása: Az ASP Központhoz való csatlakozás megvalósításához szükséges eszközbeszerzés (3 db laptop szoftverrel, 9 db asztali számítógép szoftverrel, 9 db monitor, 12 db kártyaleolvasó), működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása, önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, tesztelési, élesítési feladatok.

A projekt tervezett befejezési dátuma/tényleges befejezés: 2018.06.30.

 

 

„Helyi közösségek fejlesztése Apátfalván és Magyarcsanádon”

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00009

 

 

 

Pályázati azonosító:  TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00009

Kedvezményezett neve: Apátfalva Község Önkormányzata

Projekt címe: „Helyi közösségek fejlesztése Apátfalván és Magyarcsanádon”

Szerződött támogatás összege:  39.999.000 Ft

Támogatás mértéke (%-ban):  100%

Projekt tartalmának bemutatása:  

A projekt célja: a helyi közösségek fejlesztésén keresztül Apátfalva és Magyarcsanád települések közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősödése. Cél továbbá a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom, a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez való kötődés megerősödése. A beavatkozás következtében a meglévő (humán) erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a települések közösségeinek életében.

 A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek  körének a bemutatásával együtt a következő:

A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása:

1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés.

2. A projekt által érintett települések közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele.

3. A helyi cselekvési terv alapján a települések lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása: a) közösségi akciók, tevékenységek, események; b) programok, folyamatok; c) a helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése; d) részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése.

4. A település társadalom- és gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó dokumentumok közül a helyi cselekvési tervhez illeszkedő stratégiai dokumentum(ok)nak részvételi fórumok keretei között való áttekintése és amennyiben releváns megújítása: a. helyi esélyegyenlőségi program, b. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-a szerinti közművelődési rend., c. egyéb, illeszkedő stratégiai dokumentum

 5. A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása (infrastruktúra-fejlesztés nélkül).

 6. A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása:

         a. képzések szervezése

         b. tanulmányutak, tapasztalatcserék. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

                         1. Infokommunikációs akadálymentesítés;

                         2. Nyilvánosság biztosítása. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: Eszközbeszerzés, közlekedésbiztonsági programok.