Ingatlanok előtti közterületek karbantartása

 

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladékgazdálkodásról és a közterület tisztántartásáról szóló 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelete alapján az ingatlan tulajdonosa köteles a háza és telke előtt elhúzódó járdát, a járda és a kocsiút közötti zöld területet szükséghez mérten, de legalább havonta egy alkalommal gaztól mentesíteni, a füvet levágni. A tulajdonos kötelessége a vízelvezető árkot tisztítani, gaztól mentesíteni.

A képviselő-testület 2016-ban döntött arról, hogy az önkormányzat díjmentesen levágja a füvet azon apátfalvi lakosok ingatlana előtt, akik 70. életévüket betöltötték vagy tartósan betegek és a községben nincs hozzátartozójuk, aki a munkát el tudja végezni.

A község parkjainak, játszótereinek, önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok előtti területeinek, a belterületen lévő kerékpárút melletti terület tisztántartásáról az önkormányzat gondoskodik.

Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten minden tőle telhetőt megtesz a település vízelvezető árkainak és közterületeinek tisztántartásáért.

 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot óvjuk, védjük együtt településünket az itt élők, vendégeink

és az átutazók örömére!