Befejeződött az apátfalvi Kereszt utcában (köz), a Nagyköz utcában és a Kossuth Lajos utcában a nyílt-zárt bel- és csapadékvíz-elvezető hálózat építése. A projekt keretében az 56 millió forintos Európai Uniós támogatásból épített bel-és csapadékvíz elvezető rendszerek hossza összesen 1281 folyóméter.

A beruházásnak köszönhetően 113 (612 millió értékű) ingatlan előtt válik megoldottá a vízelvezetés, ahol (házanként átlagosan 3 lakót számítva) majd 340-en élnek. A fejlesztés során a Kereszt utcában (köz), a Kereszt utca és Móricz Zsigmond utcák között 145 folyóméteres szakaszon, a Nagyköz utcában a Kossuth Lajos és Templom utcák között 321 folyóméteren az előre gyártott betonfolyókák és térburkoló beton elem felhasználásával mindkét oldalon vízelvezetőket építettek ki. A Kossuth Lajos utcában Kölcsey utca között, a páratlan oldalon a nyílt, földmedrű csapadékvíz elvezető csatornát  előre  gyártott  betonburkoló elemekkel 722 folyóméter hosszan kiburkolták. A Hunyadi utca felőli végén egy 93 folyóméteres szakaszon zárt csapadékvíz elvezető rendszert építettek, s mindhárom utcában a kapubejárók alatt beton átereszeket építettek. A zárt csatorna kialakítását lakossági panaszbejelentés indokolja, mive l mind a személyekre (különösen a gyermekekre), mind a járművekre erősen balesetveszélyes volt a mély és széles csapadékvíz elvezető csatorna. A gázvezeték közelsége szintén nem tette lehetővé a nyitott árok megfelelő kialakítását, a szabvány szerinti védőtávolság hiánya miatt.

Az apátfalvi önkormányzata a kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevővel megállapodott abban,  hogy  a kapcsolódó munkákat, így például a padkarendezést, rakodást, a helyi közfoglalkoztatottak végezzék el. A fejlesztéssel érintett területek kiválasztásakor fő szempont volt a csapadékvíz elvezetés hiánya.

A fejlesztések célja a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése mellett az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése,  a felszíni vizek minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése a település környezetbiztonságának növelése, belterületének védelme érdekében. A létrejött csatornahálózat üzemeltetése önkormányzati feladat, de a csatornák megóvásában, a létrehozott értékek védelmében a lakosságnak is komoly szerepe van.

 

forrás: makohirado.hu