Jelentősen javult az iskola oktatási színvonala, a tankerület tavaly 10,7 milliót fordított, míg az önkormányzat egymillióval fordított rá. A testület a Bíbic óvoda és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat munkájával is elégedett – derült ki a ma délutáni testületi ülésen. Elfogadták a Dózsa György Általános Iskola, az előző tanévben végzett munkáról. Balázs József tankerületi igazgató szóbeli kiegészítőjében elmondta: Balázs Katalin megbízott intézményvezető minden lényeges dolgot leírt. Stabil a tankerület anyagi helyzete, így az általa fenntartott iskoláké is. 161-gyel indult a tanév, s néggyel nőtt a létszám. Az intézmény jó rendű minősítést kapott. Az iskola egy év alatt 165 besorolási helyet lépett előre a www.legjobbiskola.hu rangsorában, az országos tanintézményei listáján. Balázs József Tavaly 13-an szakgimnáziumban, 2-en szakközépiskolában, míg hárman gimnáziumban tanultak tovább. Csökkent az igazolt és az igazolatlan hiányzások száma. Tavaly folytatódott az együttműködés, az önkormányzat közel egymillió forintot fordított az iskolára. Elmondta, idén 65 digitális aktív boardot szereztek be, Apátfalva kettőt kapott közülük. Tavaly 10,7 milliót fordítottak az épületre, s a fejlesztéseket a következő tanévben is folytatni akarják. Az intézmény mintegy 163 ezer forintot nyert a diáktanácstól a gyerekek ötleteinek megvalósítására.Az iskolában kiemelt figyelmet fordítanak a tehetséggondozásra, ezt mutatják a tanulmányi versenyeken elnyert eredmények. Szekeres Ferenc hangsúlyozta, a jó együttműködést a tankerülettel, s köszönte a több mint 10 milliós fejlesztést. S azt is közölte, hogy az iskolai úszásoktatást is meg tudták oldani. Balázs Katalin intézményvezető elmondta, jó hagyományaikat igyekeznek megtartani, a honismereti szakkörben a helyi hagyományokat ápolják, de odafigyelnek az esélyegyenlőségi munkára, egy EFOT-pályázat támogatásával. A Microsoft-iskola sokat lendített az iskolán, s támogatta ebben a tankerület és az apátfalvi önkormányzat is. Digitális mintaiskola szeretnének lenni. Bízott abban, hogy ez a program megtartó erővé is válik a diákok (és szüleik) számára. Károlyi Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke elmondta: tanodai tapasztalataik alapján is javult az iskolai oktatás színvonala. 80 hátrányos helyzetű diáknak adtak 3 ezer forint tanszervásárlási segítséget. Elfogadta az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde tájékoztatóját, a három telephelyen 5 csoport működik 21-es létszámmal. Luczó Anikó intézményvezető szóbeli kiegészítésében elmondta: tartalmas pedagógiai élet folyik az intézményben, a pedagógusok közreműködésével. Nagy hangsúlyt fektetnek a felzárkóztatásra. Több pályázatos is nyertek. Szekeres Ferenc szerint a pályázatok nagy részét a gyerekek élvezik. A testület jóváhagyta a óvoda szervezeti és működési szabályzatát és házirendjét is. És elfogadták, valamint szintén megköszönték az Apátfalvi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatóját. Károlyi Sándor elnök szóbeli kiegészítésében elmondta: nincs lelkiismeret furdalásunk, hogy nem tettünk meg mindent az itteni cigány közösségért. Közösséget szolgáló programot szerveztünk, s az érdekeiket is érvényre juttattuk. Ha a cigány nőket meg tudjuk nyerni, mert ők a család motorjai, akkor a családokat is megnyertük – tette hozzá azzal, hogy az oktatásra helyezik a hangsúlyt. Károlyi Sándor azt is elmondta, hogy a helyi cigány közösség a kultúra nagyköveteivé is vált rendezvényeikkel, illetve közösséggé vált a falu nem cigány lakóival. Módosították a község idei költségvetését, mely főösszege 962 millió 757 ezer forintra emelkedett. A képviselők megszavazták, hogy a község csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. Jóváhagyták a helyi településrendezési terv és építési szabályzat módosítását, az M43-as autópálya új lehajtója és a leendő Maros híd felhajtó tervezése érdekében. Szekeres Ferenc a cikluszáró testületi ülés végén összegezte az elmúlt öt esztendő fejlesztéseit. Elmondta, a mai napon 166 millió forint van az önkormányzat számláján, illetve az elmúlt fél évszázadban nem történt annyi fejlesztés a faluban, mint ebben az öt esztendőben. forrás: makohirado.hu