Pályázati azonosító Pályázat címe
TOP-2.1.3- 15-CS1- 2016-00016 Belterületi csapadék- és belvízelvezetés Apátfalva településen
Pályázathoz kapcsolódó dokumentumok Dokumentumok letöltéséhez kattintson ide!
Projekt információk:

Kedvezményezett neve: Apátfalva Község Önkormányzata
Projekt címe: Belterületi csapadék- és belvízelvezetés Apátfalva településen
Szerződött támogatás összege: 55.998.005,-Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

A tervezett fejlesztés keretében a Kereszt utcában (köz), a Kereszt utca és Móricz Zsigmond utcák között, 145 fm szakaszon
és a Nagyköz utcában, a Kossuth Lajos és Templom utcák között, 321 fm szakaszon kétoldali vízelvezetők: előre gyártott betonfolyóka,
beton burkoló elem kerülnek kiépítésre. A Kossuth Lajos utcában a Hunyadi utca és Kölcsey utca között, a páratlan oldalon a
jelenleg is működő nyílt, földmedrű csapadékvíz elvezető csatorna kerül előre gyártott betonburkoló elemekkel kiburkolásra 722 fm
hosszan, valamint a Hunyadi utca felőli végén egy 93 fm-es szakaszon zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése indokolt, továbbá
mindhárom utcában a kapubejárók alatt beton átereszek kialakítása valósul meg.

A fejlesztéssel érintett területek kiválasztásakor fő szempont volt a csapadékvíz elvezetés hiánya, a további káresemények
megelőzése, mivel a nagyobb esőzések után, a lakóházak aláázását jelezték a területen élők, a keletkezett nagy mennyiségű
csapadék nem tudott elszivárogni, így a házak, bejárók előterében maradt, veszélyeztetve az ingatlanokat. A Kossuth Lajos utcában
a meglévő nyílt, földmedrű csatornában problémát okoz a növényzet által történt benövés, az iszappal telített áteresz.

A zárt csatorna 300-as KG-PVC csővel kerül kiépítésre, 20-30 méterenként víznyelős tisztítónyílások kiépítésével a felszíni vízelvezetés
biztosításához.

A zárt csatorna kialakítását a zöldség- és gyümölcspiac közelsége indokolja, mivel mind a személyekre (különösen a gyermekek),
mind a járművekre erősen balesetveszélyes a mély és széles csapadékvíz elvezető csatorna. Emellett a gázvezeték közelsége szintén
nem teszi lehetővé a nyíltárok megfelelő kialakítását, a szabvány szerinti védőtávolság nem tartható be. A kivitelezés során a gázgerinc
megsérülésének veszélye igen nagy, ezért a zárt csapadékvíz csatorna kialakítása műszakilag indokolt ezen a szakaszon.
Továbbá a nyíltárok kialakítása környezetvédelmi kockázatot is jelent, mivel a közeli zöldség- és gyümölcspiac kommunális hulladéka
könnyen a mély csapadékvíz csatornába kerülhet.

A Nagyköz utcában két helyen tervezett önkormányzati közút átvágás. A Kossuth utcai csatorna kiépítésénél a Nagyköz utcai, Kisköz
utcai keresztezésnél, valamint a Kölcsey utcai befogadó csatornába történő bevezetésnél válhat szükségessé önkormányzati közútátvágás.

A fejlesztés számszerűsíthető eredményei: a beruházás során a tervezett csatornák hossza összesen 1 281 fm. Az utcákban érintett
ingatlanok száma összesen: 113 db. A lakosság száma ingatlanonként átlagosan 3 fővel számolva 339 fő.

A beruházás kezdetétől szükséges a lakosság aktív szemléletformálása és bevonása a fejlesztésbe. Az éghajlatváltozás egyre
fokozódó hatásainak és következményeinek mérséklése érdekében elengedhetetlen a lakosság figyelmének felhívása a helyi,
közvetlen lakókörnyezetet érintő cselekvési beavatkozási lehetőségekre. A szemléletformálási tevékenység során nagy hangsúlyt
kap a víztakarékos kertgazdálkodás, a megfelelő talajművelési módok alkalmazása, az utcakép gondozása, rendben tartása, melybe
beleértendő a kialakításra kerülő, valamint a meglévő csatornák megfelelő állapotának megőrzése. A fórumokon, kiadványokban
megnevezésre kerülnek azon tevékenységek, melyek károsan hatnak a csatornák állapotára, nem megengedettek.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.08.31.

TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00020 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Apátfalván
Projekt információk:

Kedvezményezett neve: Apátfalva Község Önkormányzata
Projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Apátfalván
Szerződött támogatás összege: 175.999.190,-Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása: 

Projektünk során, Apátfalva településen az Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda – Bölcsőde Maros utcai, Rákóczi Ferenc utcai és
Dózsa György utcai Telephelyeinek , a Polgármesteri Hivatal épületének, valamint a sportpálya öltöző épületének energetikai
korszerűsítésére kerül sor.

Az épületeken homlokzati hőszigetelés, födém hőszigetelés, kizárólag az öltöző épületén tetőhéjazat csere, a hivatal és az
öltöző épületeken emellett külső nyílászáró csere történik. Ehhez kapcsolódik mindegyik épületben a meglévő fűtés
korszerűsítése és a fogyasztási adatok alapján egy napelemes rendszer telepítése is. A felújítások során az épületek
akadálymentesítése is megtörténik.

A Polgármesteri Hivatal épületegyüttese esetén a homlokzati falakra 16 cm EPS, a födémre 20cm ásványgyapot, a pincefödémre
16 cm EPS hőszigetelés kerül.

A Dózsa György utcai Telephely és Maros utcai Telephely épülete esetén a homlokzati falakra 16 cm EPs, a födémre 20 cm
ásványgyapot hőszigetelés kerül, a Rákóczi utcai Telephely épülete esetén a homlokzati vályogfalakra 10cm EPS, a téglafalra
16 cm EPS, a födémre 20 cm ásványgyapot hőszigetelés kerül.

A sportpálya öltöző épülete esetén a homlokzati falakra 16 cm EPS, a búvótér födémre 25 cm ásványgyapot, a tetőre 15cm
ásványgyapot alsó elhelyezésű hőszigetelés kerül.

A Polgármesteri Hivatal épülete esetében a fűtési rendszer központi kondenzációs gázkazánnal és pellet kazánnal kerül kialakításra.
Ugyanez a kazán biztosítja a melegvíz készítést.

Hőszivattyú rendszer telepítésére kerül sor a Polgármesteri Hivatal épületében.

Az óvodák és a sportpálya öltöző esetében kondenzációs kazánok lesznek telepítve, ugyanez a kazán biztosítja majd a melegvíz
készítést is. Minden épületben új, termoszteleppel ellátott radiátorok lesznek elhelyezve.

A telepítésre kerülő napelemes rendszerek kisméretű, hálózatra tápláló rendszerek.

A projekt eredményeként az épületek energetikai minősítési osztálya jelentősen javul, CC korszerű illetve DD korszerűt megközelítő
minősítésűvé válnak. Az épületeknél a megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség nő, a primer energiafelhasználás
és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása csökken.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.10.31.

 

Apátfalva Község Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00925

 

 

A kedvezményezett neve:

Apátfalva Község Önkormányzata

A szerződött támogatás összege:

6 985 936 Ft

A támogatás mértéke (%-ban)

100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

Az ASP Központhoz való csatlakozás megvalósításához szükséges eszközbeszerzés (3 db laptop szoftverrel, 9 db asztali számítógép szoftverrel, 9 db monitor, 12 db kártyaleolvasó), működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása, önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, tesztelési, élesítési feladatok.

A projekt tervezett befejezési dátuma/tényleges befejezés

2018.06.30.