Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda-Bölcsőde

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

pályázatot hirdet

óvodapedagógus (2 fő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6931 Apátfalva, Maros utca 43.

                                       Csongrád megye, 6931 Apátfalva, Dózsa György utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása, gyerekek óvodai nevelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus végzettség,

•         magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,

•         büntetlen előélet,

•         cselekvőképesség,

•         önálló precíz munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

•         szakmai önéletrajz,

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,

•         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igénylését igazoló dokumentum).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szénási Hanna jegyző nyújt, a 62/520-040 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (6931 Apátfalva, Maros utca 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 60/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus (2 fő).

vagy

•     Személyesen: Dr. Szénási Hanna jegyző, Csongrád megye, 6931 Apátfalva, Templom utca 69.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Apátfalva Község Önkormányzat honlapja (www.apatfalva.hu) - 2018. április 24.

•         Apátfalvi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2018. április 24.

•         Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda-Bölcsőde hirdetőtáblája - 2018. április 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A próbaidő tartama 3 hónap. 1 fő óvodapedagógus munkavégzés helye: Maros u. 43., 1 fő óvodapedagógus munkavégzés helye: Dózsa György u. 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 24.